Tỳ hưu phong thủy ngọc Jade (Phỉ Thúy) THL-11-02

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL 11 02 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 39.5cm x 11cm x 27cm(chưa gồm đế gỗ) + Khối lượng: 28kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia.

Tỳ hưu phong thủy ngọc Jade (Phỉ Thúy) PT01

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch PT01 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 14cm x 27cm + Khối lượng: 20kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia. + Cách sử

Tỳ hưu phong thủy ngọc Jade (Phỉ Thúy) THL-11-03

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL 11 03 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 38.5cm x 9cm x 25cm(chưa gồm đế gỗ) + Khối lượng: 26kg/ cặp + Ý nghĩa: biểu tượng của hoạnh phát về tài lộc, may mắn trong công danh, bảo trợ sức

Tỳ hưu phong thủy ngọc Jade (Phỉ Thúy) THL-11-04

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL 11 04 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28.5cm x 6cm x 16.5cm(chưa gồm đế gỗ) + Khối lượng: 6kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia.

Tỳ hưu phong thủy ngọc Jade (Phỉ Thúy) THL-11-05

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THL 11 05 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 7.5cm x 15cm + Khối lượng: 8kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia. + Cách sử

Tỳ hưu phong thủy ngọc Jade (Phỉ Thúy) THPT-01

Tỳ hưu phong thủy đá quý Cẩm Thạch THPT 01 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy dáng đứng cánh vểnh (Vân Nam, Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 18cm (Bao gồm đế) + Khối lượng: 8.5kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp,

Jade – Ngọc Jade – Đá Ngọc Jade – Ngọc Jade Phong Thủy